Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie"

ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice

tel. 48 614-30-26, tel. 48 614-30-30 , tel. 48 614-30-33, tel. 48 614-30-54, tel. 48 614-30-56

kom. 509-00-66-33  

TELEFONY WEWNĘTRZNE

REJESTRACJA

PORADNIA  OKULISTYCZNA

wew. 223

PORADNIA  NEUROLOGICZNA

wew. 206

PORADNIA CHORÓB PŁUC, PORADNIA LOGOPEDYCZNA

wew. 242

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

wew. 210

PORADNIA ALERGOLOGICZNA

wew. 216

PORADNIA LARYNGOLOGICZNA

wew. 221

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

wew. 245

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

wew. 228

REHABILITACJA

wew. 240

PRACOWNIA RTG

wew. 201

LEK. L. MIŚKIEWICZ - OLEJARCZYK,   LEK. M. JARZĘBSKA

wew. 207

LEK. K. MAZUR

wew. 234

LEK. Z. ŚWIECHOWSKA

wew. 233

LEK. W. TKACZYK

wew. 215

GABINETY

PORADNIA CHORÓB PŁUC  - GABINET LEKARSKI

wew. 229

PORADNIA NEUROLOGICZNA – GABINET LEKARSKI

wew. 213, 247

PORADNIA LOGOPEDYCZNA - GABINET

wew. 218

LEK. M. JARZĘBSKA – GAB. LEKARZA POZ 

wew. 200

LEK. L. MIŚKIEWICZ-OLEJARCZYK – GAB. LEKARZA POZ 

wew. 239

LEK. K. MAZUR - GAB. LEKARZA POZ

wew. 226

LEK . Z. ŚWIECHOWSKA - GAB. LEKARZA POZ

wew. 211

GABINET SZCZEPIEŃ

wew. 209

PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

wew. 227

PUNKT POBRAŃ

wew. 237

GABINET ZABIEGOWY

wew. 202

ADMINISTRACJA

DYREKTOR PRZYCHODNI

wew. 219

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wew. 212

KSIĘGOWOŚĆ

wew. 236

ASYSTENT DYREKTORA

wew. 222

KADRY

wew. 235

STATYSTYKA MEDYCZNA

wew. 243