I N F O L I N I A

UL. SIENKIEWICZA 28

tel. 48 614 30 26
tel. 48 614 30 30
tel. 48 614 30 33
tel. 48 614 30 54
tel. 48 614 30 56

tel. Awaryjny
509006633

 więcej...


UL. WARSZAWSKA 55
tel. 48 614 68 87
tel. 48 614 68 47
 tel. 48 614 61 82 

tel. Awaryjny
509006644

 więcej...

Badania USG 3D/4D

Informacje BIP

Kozienice, 08.11.2016

OGŁOSZENIE!

Dyrektor SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych w roku 2017

 

Świadczenia wykonywane będą w pomieszczeniach i przy wykorzystaniu sprzętu SPZOZ

 w ramach kontraktu zakładu  z  Narodowym Funduszem Zdrowia.

1.       Świadczenia lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej .

Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń lekarskich w ramach umowy „POZ”.

Świadczeń lekarskich w gabinecie poz udzielać mogą lekarze ze specjalnością medycyny rodzinnej, ch .wewnętrznych lub ch. dziecięcych .

Dopuszczamy możliwość podpisania umowy z lekarzem bez specjalizacji.

2.       Diagnostyka wykonywana w siedzibie Zamawiającego:

-        opisywanie zdjęć rtg

        -        wykonywanie i opisywanie badań usg

3.       Świadczenia  wykonywane dla potrzeb poradni :

-          okulistycznej

-          logopedycznej

-          zdrowia psychicznego

-          ginekologiczno-położniczej

-          alergologicznej

-          neurologicznej

-          otolaryngologicznej

Umowa określi stawkę wynagrodzenia za 1 punkt w rozumieniu NFZ.

4.       Świadczenia lekarskie dla potrzeb Oddziału Dziennej Rehabilitacji

Umowa określi stawkę wynagrodzenia za 1 pacjenta objętego opieką.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na każde z wymienionych świadczeń oddzielnie . Umowa obowiązywała będzie w okresie 01.01. 2017 - 31.12. 2017r., z możliwością aneksowania o kolejne dwa lata.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w siedzibie zakładu :

26-900 Kozienice

ul. Sienkiewicza 28 pokój 212

tel/fax 48 6143073

 

Oferty  należy składać na wymieniony adres do dnia 25.11.2016 godz.14.00.

 

Oferta Lekarza - wzór      Wzór Umowy

 

Skargi i protesty dotyczące konkursu składać można do Dyrektora zakładu lek. Edwarda Błaża.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu .

Listy oczekujących

Podstawowe informacje o listach oczekujących na świadczenia finansowane przez NFZ

IKP

Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Karta EKUZ