Szczepienia obowiązkowe dla dziecka do 2. roku życia finansowane z budżetu Ministra Zdrowia (bezpłatne)

 

Wiek

WZW typu B

BCG

DTP

Hib

pneumokoki

IPV

MMR

w ciągu 24 godzin po urodzeniu

 X  X          

2. miesiąc życia (7. – 8. tydzień)

 X    X  X  X    

3. – 4. miesiąc życia

(po 6 – 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

     X  X  X  X  

5. – 6. miesiąc życia

(po 6 – 8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)

     X  X    X  

7. miesiąc życia

 X            

13. – 14. miesiąc życia

         X    X

16. – 18. miesiąc życia

     X  X    X  

 

WZW typu B – szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
BCG – szczepienie przeciw gruźlicy
DTP – szczepienie przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi
Hib – szczepeinie przeciw inwazyjnym zakażeniom haemophilus influenzae typu b
IPV – ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis) – szczepienie szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną
MMR – szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce

Szczepienia obowiązkowe dla dziecka od 6. roku życia finansowane z budżetu Ministra Zdrowia (bezpłatne)

Wiek

DTaP

IPV

MMR

Td

6. rok życia

 X  X    

10. rok życia

     X  

14. rok życia

       X

19. rok życia

       X

 

DTaP – szczepienie przeciw błonicy, teżcowi i krztuścowi zawierające bezkomórkowy komponent krztuśca
IPV – szczepienie przeciw poliomyelitis
MMR – szczepienie przeciw odrze, śwince, różyczce – podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (dawka przypominająca)
Td – szczepienie przeciw błonicy, tężcowi – podskórnie lub domięśniowo