PUNKTY POBRAŃ

 

Punkt Pobrań

 

Pobieranie materiałów do badań odbywa się w godzinach

7:30 - 10:00

 

Kontakt: 26-900 Kozienice, ul. Sienkiewicza 28

tel. (48) 614-30-30, tel. (48) 614-30-26, tel. (48) 614-30-56 wew. 217

 

Kontakt: 26-900 Kozienice, ul. Warszawska 55

tel. (48) 614-68-87, tel. (48) 614-68-47, tel. (48) 614-61-82 wew. 13

 

Właściwe przygotowanie się do badania jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyników.

KREW

Większość badań powinno wykonywać się na czczo, bez śniadania, między godziną 7 a 9 rano. Przy badaniach obejmujących profil lipidowy i wątrobowy zaleca się również w dniu poprzedzającym badanie spożycie lekkiej kolacji do godziny18.

Do badań nie powinien przystępować pacjent po nieprzespanej nocy i dużym wysiłku fizycznym. Zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania. Próbki do oznaczeń poziomu leków są pobierane przed zażyciem dawki porannej lub w szczycie wchłaniania.

DZIECI

W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, nie wpływa ono istotnie na większość prostych rutynowych badań, za wyjątkiem badania glukozy.

MOCZ

Do badań rutynowych oddajemy mocz poranny na czczo. Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety, a następną do uprzednio przygotowanego pojemniczka jednorazowego użytku z nakrętką. Mocz należy dostarczyć w ilości określonej przez laboratorium (min. 15 ml).

KAŁ

Pobieramy małą ilość do specjalnego pojemniczka. Służy do tego umieszczona w nim łopatka.  Ważne aby pobrany materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału. Jest to istotne w przypadku wszystkich badań wykonywanych na obecność krwi utajonej, resztek pokarmu, jaj i pasożytów, badań mikrobiologicznych i mykologicznych.

WAŻNE !!!

Do badań mikrobiologicznych i mykologicznych należy użyć pojemniczków jałowych i dostarczyć materiał w jak najkrótszym czasie.