Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Kozienickie"

ul. Sienkiewicza 28, 26-900 Kozienice

tel. 48 614-30-26, tel. 48 614-30-30 , tel. 48 614-30-33, tel. 48 614-30-54, tel. 48 614-30-56

kom. 509-00-66-33  

REJESTRACJA

REJESTRACJA GŁÓWNA

wew. 3

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

wew. 3 , 4

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

wew. 5

PORADNIA MEDYCYNY PRACY    

506-161-754

REHABILITACJA

wew. 6

PRACOWNIA RTG

wew. 201

ADMINISTRACJA

DYREKTOR PRZYCHODNI

wew. 219

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wew. 212

KSIĘGOWOŚĆ

wew. 236

ASYSTENT DYREKTORA

wew. 222

PŁACE

wew. 235