Kozienice, 06.12.2022

OGŁOSZENIE!

Dyrektor SPZOZ „Przychodnie Kozienickie”

ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń medycznych.

 

Świadczenia wykonywane będą w pomieszczeniach i przy wykorzystaniu sprzętu SPZOZ.

 1. Świadczenia lekarskie w podstawowej opiece zdrowotnej .

 • Przedmiotem konkursu jest wykonywanie świadczeń lekarskich w ramach umowy z NFZ

w rodzaju „POZ”.

Świadczeń lekarskich z zakresu POZ mogą udzielać lekarze ze specjalizacją z medycyny rodzinnej, pediatrii lub chorób wewnętrznych.

Umowa określi stawkę wynagrodzenia za 1 godzinę udzielanych świadczeń.

 1. Medyczne świadczenia specjalistyczne wykonywane w ramach umowy z NFZ dla potrzeb poradni :

 • okulistycznej

 • logopedycznej

 • zdrowia psychicznego

 • ginekologiczno-położniczej

 • alergologicznej

 • neurologicznej

 • otolaryngologicznej

 • pulmonologicznej

 • rehabilitacyjnej

 • dermatologicznej

Umowa określi stawkę wynagrodzenia za 1 punkt w rozumieniu NFZ.

 1. Diagnostyka wykonywana w siedzibie Zamawiającego:

 • opisywanie zdjęć rtg

 • wykonywanie badań usg

Umowa określi stawkę wynagrodzenia odpowiednio:

za wykonanie 1 opisu zdjęcia rtg oraz za wykonanie 1 badania usg.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na każde z wymienionych świadczeń oddzielnie .

 

Umowa obowiązywała będzie w okresie 01.01. 2023 - 31.12. 2025r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu uzyskać można w siedzibie zakładu:

26-900 Kozienice

ul. Sienkiewicza 28 pokój 212

tel/fax 48 6143073

 

Oferty należy składać na wymieniony adres do dnia 19.12.2022 godz.14.00.

Formularz oferty dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego.

Skargi i protesty dotyczące konkursu składać można do Dyrektora zakładu lek. Adama Sękulskiego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu .

 

 

Skargi i protesty dotyczące konkursu składać można do Dyrektora zakładu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu .

 

DYREKTOR SPZOZ „Przychodnie Kozienickie"

lek. Adam Sękulski

 


 

Podejmiemy współpracę z praktykami lekarskimi.

 

Oferujemy odnowione gabinety, infrastrukturę Przychodni Nr 1, ul. Sienkiewicza 28.

 

(rejestracja, gabinety zabiegowe, sieć internetowa),

od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8:00 – 20:00

Chętnych prosimy o kontakt z Dyrektorem – tel. (48) 614-30-73