Dostawa ultrasonografu

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e53a4aa2-ea27-11ed-9355-06954b8c6cb9
Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00200706

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

- OGŁOSZENIE

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- ZAŁĄCZNIK 1 - OFERTA

- ZAŁĄCZNIK 2 - Oświadczenie wykluczenie

- ZAŁĄCZNIK 3 - Umowa

- WYJAŚNIENIE 1

- KWOTA PRZEZNACZONA 

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

- INFORMACJA O WYBORZE

 

 


 


Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

14 grudnia 2022r.


Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej – badań

Identyfikator postępowania: ocds-148610-e369839f-7b70-11ed-b4ea-f64d350121d2

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

- OGŁOSZENIE

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- ZAŁĄCZNIK 1 - OFERTA

- ZAŁĄCZNIK 1A - Formularz cenowy

- ZAŁĄCZNIK 2 - Oświadczenie wykluczenie

- ZAŁĄCZNIK 3 - Oświadczenie

- ZAŁĄCZNIK 4 - Umowa

- Kwota przeznaczona

- Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze 

 

 


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy "Dostawa szczepionek"
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00273550/01 z dnia 2022-07-22 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-84647c7e-09d7-11ed-8000-d680d39e541a

 

Część 1:
Dostawa szczepionki przeciwko pneumokokom 13-walentna, skoniugowana, jednodawkowa – 600 szt.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Gminnego programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla osób 65+, będących mieszkańcami Gminy Kozienice na lata 2022-2024".

Część 2:
Dostawa szczepionki przeciwko HPV minimum 4-walentna – 720 szt.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Gminnego programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Kozienice na lata 2022-2024".

 

ZAŁĄCZNIKI:

- OGŁOSZENIE

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- ZAŁĄCZNIK 1 - OFERTA

- ZAŁĄCZNIK 2 - Oświadczenie wykluczenie

- ZAŁĄCZNIK 3 - Oświadczenie

- ZAŁĄCZNIK 4 - Umowa

- Uzupełnione kwota przeznaczona 

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyborze